Bilance (11.09.2020)

YL1 YL2 YL2 YL3 YL3
XF 2.19 AG 25.29 KL 4.50 AG 4.03 AKQ 5.17
   AJ 5.79 KN 5.00 GAO 11.78 JD 14.75  
YX 3.38 AZ 2.51 KO 19.74 AX 3.26 JI 31.55
ZC 33.18 BJ 11.45 LH 0.06 BF 14.27 JM 2.65
ZF 8.28 BK 11.90 LQ 2.80 BL 12.13 AJT 20.17
GBL 7.70 GLU 12.70 BQ 4.46 JC 1.05
BR 8.05 LW 16.77 BU 2.62 RW 10.00
CA 8.15 LY 23.55 IM 9.22
LRG 3.20 CF 5.02 MF 11.04 GCJ 2.60
GAB 27.11 CI 1.82 CL 0.39
CP 2.82 CU 0.67
CQ 64.95 MU 1.93 CV 5.15
CV 0.24 CW 15.11
CZ 5.46 NN 0.57 CY 0.19
DE 3.37 NX 4.82 CZ 3.16
DZ 4.47 OK 3.68 DC 8.82
EA 1.07 OW 4.71 DJ 0.05
EC 4.48 PA 7.11 GDM 5.53
EM 17.10 PJ 5.56 DQ 5.05
FD 0.42 DR 7.29
FF 0.35 PP 10.55 DW 0.56
YL-RS- FZ 1.35 QG 3.80 FE 7.76
01 6.50 GB 1.82 QK 5.86 FI 2.04
69 16.35 GC 0.27 QS 6.69
GD 13.35 FL 9.28
GL 4.35 QV 5.56FM 6.03
GM 2.76 QW 3.61 FO 2.82
GP 0.98 GRK 8.20 FP 5.32
GZ 2.96 RR 19.88 FW 5.90
GSI 14.02 FT 46.33
HC 4.08 SM 31.91 GFU 4.24
HK 0.13 SW 12.97 FX 42.56
LRAL 20.40 HX 17.71 TB 1.38 GQ 7.03
HY 6.91 TD 0.74 GU 1.01
II 8.44 GTM 0.36 GV 0.34
IP 1.91 TQ 9.67 GX 5.62
IR 1.04 TW 0.15 GY 16.53
UH 7.36 HA 11.06
IV 1.05 UI 0.79 HE 1.81
JW 6.91 GUV 2.16 IB 0.34
JZ 8.63UX 6.87 ID 0.26
VW 1.76 GIE 2.17
GKB 2.81 BM 6.32 IQ 0.97
KF 1.30PG 0.66 IR 3.95
KJ 6.84 CB 4.31 IZ 3.42

Publicēts 21.09.2020. Ar sarkano krāsu atzīmētas parādu summas. Visas summas norādītas EUR.

 .